Derneğimiz Hakkında

Tarihçe

DMEDD, yurt dışındaki temsilciliklerimizde görevleri başında şehit edilen Dışişleri ve diğer Bakanlık mensuplarının geride kalan ailelerine en güç günlerinde sahip çıkmak, onlara destek olmak amacıyla 24 Eylül 1981 tarihinde kurulmuş, 1984 yılında “Kamu Yararına Dernek“ statüsünü kazanarak faaliyet alanlarını genişletmiş ve bugün ülkemizin eğitim, kültür ve sosyal alanlardaki çalışmalarına ve tanıtım faaliyetlerine önemli katkılarda bulunan bir dernek olmuştur.

Amaçlarımız

  1. Yurtdışı görevi sırasında şehit olan Dışişleri ve diğer bakanlık görevlilerinin eş ve çocuklarına yardım etmek,
  2. Bakanlıktaki memur ve hizmetlilerin çocuklarına ihtiyaç halinde maddi yardım yapmak ve eğitim bursu vermek
  3. Dernek mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
  4. Başta Ankara’da bulunan yabancı misyon görevlilerinin eşlerine olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak; çeşitli konularda aydınlatıcı kurs, gezi ve konferanslar tertip etmek,
  5. Yurt içi ve yurt dışında kamu yararına her türlü faaliyette bulunmaktır.

Misyonumuz

Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının ve DMEDD dostlarının maddi ve manevi destekleri ile her geçen gün güçlenmekte olan Derneğimiz, başta şehit çocukları olmak üzere, Bakanlık iç hizmetli ve merkez memurlarının ihtiyaç sahibi çocuklarına, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde ailesini kaybeden lise ve üniversite öğrencilerine, kalkınma öncelikli illerimizde eğitim gören kız öğrencilere eğitim bursları desteğinde bulunmaktadır.

Toplumsal sorumluluk projeleri çerçevesinde, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında okul, yurt ve gündüz bakımevleri yaptırmış; pek çok okul, hastane ve sağlık ocağının da donanımlarını gerçekleştirmiştir. Ayrıca sayısız okul ve sağlık kurumuna yapmakta olduğu malzeme, kitap, kırtasiye ve giysi yardımlarına da aralıksız devam etmektedir.

Aynı çerçevede, resmi kuruluş ve özel kurumlar ile çeşitli dernek ve vakıflarla işbirliği içerisinde eğitim, sağlık ve çevre ağırlıklı olmak üzere pek çok ulusal proje ve kampanyaların içerisinde yeralarak bu kapsamlardaki çalışmalara önemli katkılarda bulunmaktadır.

Birçok uluslararası yardım kampanyalarına da katkıda bulunan Derneğimiz, son olarak Pakistan’da Ağustos 2010 tarihinde meydana gelen sel felaketi sebebiyle Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve eşi Sayın Sare Davutoğlu’nun himayelerinde geniş kapsamlı bir yardım kampanyası yürütmüştür. Toplanan bağışların tümü 26 Aralık 2011 tarihinde bölgede inşaa ettirilecek Pakistan Jampur Hastanesi için TİKA'ya (T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) aktarılmıştır.

Çevre konularına da aynı duyarlılıkla yaklaşmakta olan DMEDD, 1995-97 Erozyonla mücadele kapsamında Gölbaşı, Sincan ve Polatlı’da 100.000 ağaçlık bir orman oluşturmuştur. 1999-2000 yılları arasında TEMA Vakfı’nın “10 Milyar Meşe Palamudu Tohumu Ekim Kampanyası”na da sağladığı katkının yanısıra anılan vakıfa çalışmalarında destek olmaya devam etmektedir.

Tüm bu faaliyetlerine ek olarak, DMEDD, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, özellikle Ankara’da bulunan yabancı misyon görevlilerinin eşlerini de kapsayan pek çok kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen sanat tarihi, arkeoloji ve geleneksel Türk el sanatlarını tanıtan kurslar,Türkçe dersleri, sergi, gezi ve konserlerin yanı sıra Türk ve dünya mutfaklarının tanıtıldığı gastronomi günleri özel ilgi çekmektedir. Farklı dillerde konuşma grupları ve kitap kulübu ile kültür programlarını zenginleştiren Derneğimiz, düzenlediği briç kursları ve turnuvaları ile yabancı dostlarımızla beraber keyifli bir ortam yaratmaktadır.

Düzenlenmekte olan tüm bu etkinliklerimiz, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan aylık bültenlerimizle üyelerimize duyurulmaktadır.

Ayrıca Derneğimiz her yıl, Ankara’da bulunan yabancı misyonların katılımı ve yurtdışındaki temsilciliklerimizden gönderilen malzemelerle çeşitlendirilen ve neredeyse uluslararası niteliğe kavuşmuş bir Kermes düzenlemektedir. Yine aynı titizlikte Ankara’nın tarihi mekanı Ankara Palas’ta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiği ve artık gelenekselleşen Cumhuriyet Baloları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu her yıl artan bir coşkuyla kutlamaktadır.

Tüm bu amaçlar ve gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk Toplumunun hizmetinde olmaya siz dostları sayesinde devam edecektir.