Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Gül Yalçın
Başkan
Gamze Karslıoğlu
İnci Botsalı
Emine Yüksel
Vasiliki Fırat
Suzan Külekçi Batu
Yeşim Meço Davutoğlu
Sermin Kök
Muzaffer Didem Türemen
Yasemin Işık

Yedek Üyeler

Özlem Eruygur
Şifa Uğurlu
Özcan Yandım Ay
Yasemin Onaner
Fisun Talay Yavuzcan
Günser Eymir
Hayriye Nur Alpay
Zeynep Şaylan Uras
Olcay Erkıral Tavas
Filiz Gül Aktaş

Denetleme Kurulu Üyeleri

İlknur Oba
Nazlı Ülker
Fahriye Gürpınar

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Gamze Pazarcı
Ekin Özlü Akseki
Hiroko Ateş
Bugün; ----
-- -----

Etkinlik Takvimi