41st Term Executive and Supervisory Board 

Executive Board

Chairperson: Simay Gümrükçü

General Secretary: Seda Akkerman

Secretary: Deniz Ergin

Projects: Damla Ömür Tantekin

Education Funds Committee: Olcay Doğan, Aslı Uraz

Social Committee: Didem Türemen, Hayriye Nur Alpay, Mihreta Gedik, Günser Eymir

Academy Committee: Özlem Akay, Özlem Tokman, Aslı Bilgen Katmerci, Nigar Kılıç

Social Assistance Committee: Gülnur Bigalı, Kadriye Altınok, Çiğdem Ersoy, Aslıhan Özmen Okan

Treasury: Arzu Kocaoğlu, Emine Nurdan Yaşa

 

Supervisory Board

Bahar Uysal, Nazan Tekin, Özlem Sertel, Özge Yalazı Akıntı, Şebnem Feriver Gezer, Yasemin Karcı Yüksel