Derneğimizin eğitim katkıları, Dışişleri Bakanlığı mensuplarının çocuklarına yönelik olup; Bakanlığımız şehitlerinin ve vazife başında vefat eden sürekli yurtdışı görevine atanan Bakanlık mensuplarının çocukları ile merkez memurları ve iç hizmetlilerinin öğrenim görmekte olan başarılı çocuklarını kapsamaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- 25 yaşını aşmamış üniversite öğrencileri

- Liselere giriş sınavlarına (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencileri

- Üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri

- Vazife başında vefat eden sürekli yurtdışı görevine atanan Bakanlık mensuplarının öğrenim gören çocukları

       NASIL BAŞVURULUR?

llk defa müracaatta bulunacak öğrenciler için;

* Öğrenciye ait bilgilerin doldurulacağı fotoğraflı burs başvuru formu.

* 2020-2021 eğitim yılına ait onaylı öğrenci belgesi.

* Nüfus cüzdanı fotokopisi.

* Maaş bordrosu / bordroları (Çalışmayan velinin çalışmadığını gösteren SGK'dan veya e-Devlet'ten alınacak belgenin ibrazı gerekmektedir).

* En son başarı belgesi (takdir/teşekkür) ve karne fotokopisi (Üniversite başvuruları hariç).

* LGS ve Üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin bir hazırlık merkezine gittiğine dair resmi kayıt belgesi ve faturası

        Hâlihazırda bursu devam eden tüm öğrenciler için;

* Güncelledikleri burs başvuru formu (Fotoğraf gerekmez).

* 2020-2021 eğitim yılına ait bir üst sınıfa geçtiklerini gösteren onaylı öğrenci belgesi.

Yukarıda istenen belgeler tüm öğrenciler tarafından tam ve eksiksiz olarak, her yıl duyurulan tarihler arasında info@dmedd.org adresine e-mail olarak gönderilecektir. 

İstenen koşulları yerine getirmeyen veya DMEDD ofisine elden yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

  • Başvurularda öncelik olarak öğrencinin başarı durumu dikkate alınacaktır. 

  • LGS ve üniversite hazırlık için başvuran öğrencilerin 7. ve 11. sınıflarda özel bir kurumda okumamış olmaları gerekmektedir.

  • Üniversite başvuruları, Açıköğretim fakültelerini kapsamamaktadır.

  • Çocukları burs alan mensupların, yurtdışı göreve atanmaları halinde bu durumu en kısa sürede derneğimize  bildirmeleri gerekmektedir.

  • Burs ödemeleri Türkiye İş Bankası üzerinden gerçekleştirilmektedir.