DMEDD'in Dışişleri Bakanlığı ile yürüttüğü ortak bir proje kapsamında, 7 Nisan 2021 tarihinde, Derneğin ilk yönetim kurulu üyelerinden Sayın Gülsen Gezer ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Gezer, DMEDD'in kuruluş hikayesini anlatmış, verilen ilk burslar ve  yardımlar hakkında bilgiler paylaşmıştır.

Sözkonusu proje çerçevesinde, önümüzdeki haftalarda DMEDD’in kurucu üyelerinden Sayın Ayşe Ülgen ve Sayın Gülsün Şibay ile de görüşmeler yapılması planlanmaktadır.