SHOM tarafından bu yıl Derneğimize yapılan bağışın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği’nin öğrenci burs fonuna aktarılmasına karar verildi. 

Söz konusu bağış için gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde bizlere Üniversite ile ilgili verdikleri detaylı bilgiler ve gösterdikleri sıcak misafirperverlik için başta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a, Dernek Başkanı Prof Dr Alpaslan Şenköylü’ye, toplantıda hazır bulunan Tıp Fakültesi'nin diğer değerli akademisyenlerine içtenlikle teşekkür ederiz.