Derneğimizin tabi olduğu Dernekler Kanunu çerçevesinde 41. Olağan Genel Kurul toplantısı için üyelerimize çağrıda bulunulmuş, ancak oturum için belirlenen ilk tarihte yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.

14 Şubat 2022 Pazartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın, Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonu'nda saat:14:00'de Derneğimizin 41. Olağan Genel Kurulu yapılacaktır. Toplantı gündemiyle ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır. . 

Bilgilerinize, saygılarımızla duyurulur.

Olağan Genel Kurul’a katılacak üyelerimizin aidatlarını ödemiş olmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.

Gündem:

 1. Açılış, yoklama
 2. DMEDD Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
 3. Divan heyetinin seçilmesi 
 4. Şehitlerimiz anısına saygı duruşu
 5. Yönetim Kurulu komitelerinin raporlarının okunması
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması
 7. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ibrası
 8. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
 9. Dernek organlarının seçilmesi
 10. İlk Yönetim Kurulu toplantısı hakkında açıklama
 11. Dilek ve temenniler, kapanış