EĞİTİM KATKILARI  

Kuruluşundan bu yana çocukların eğitimine katkıda bulunmak Derneğimizin temel hedeflerinden biri olmuştur. Eğitim katkılarımız temel olarak Dışişleri Bakanlığı mensuplarının çocuklarına yönelik olup; kaynaklarının elverdiği ölçüde olağanüstü durumlar (kaza, yangın, vb.) ve doğal afetler sonucu mağdur olan çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla da eğitim destekleri sağlamaktadır.

Bu çerçevede oluşturulan burs kategorilerimiz aşağıdaki gibidir:

- Dışişleri mensupları ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde şehit olan kamu görevlilerinin çocukları, 

- Vazife başında vefat eden Bakanlık mensuplarının çocukları,

- Merkez memurlarının ihtiyaç sahibi çocukları,

- Olağanüstü durumlar ile ulusal eğitim kampanyaları kapsamında yer alan öğrenciler (doğal afetlerden etkilenen çocuklar, gelişmekte olan bölgelerdeki kız çocukları, göçmen çocukları vs.)

Derneğimiz, Dışişleri Bakanlığı mensuplarının çocuklarına yönelik burslar için her yıl Ağustos ayında bir duyuru yapmaktadır. Sözkonusu duyurunun ardından Derneğimize iletilen başvurular, seçim kriterleri çerçevesinde titiz bir değerlendirme sürecine tâbi tutulurlar. Ön eleme sonucu hazırlanan liste, ikinci bir değerlendirmeden geçmek ve ardından onaylanmak üzere Yönetim Kurulu'na sunulur. Burs değerlendirme sürecinde her başvuru, kendi özel koşulları çerçevesinde değerlendirilirken, üstün başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve başarılı öğrencilerin yükseköğrenime teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Burslara ilişkin detaylı bilgiye Burslarımız başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana toplam 2.800’den fazla öğrenciye burslar aracılığıyla eğitim desteği sağlamıştır.

 

2005-2020 YILLARI ARASINDA VERİLEN BURSLAR

 EĞİTİM KATKILARIMIZ

2005 2006

2006 2007

2007 2008

2008 2009

2009 2010

2010 2011

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018 2019

2019  2020

Şehit edilen mensupların çocukları

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

----

----

-----

-----

-----

Görevi başında vefat eden mensupların çocukları

8

8

9

9

10

10

9

8

8

7

3

5

3

7

7

İhtiyaç halinde olan Bakanlık memurlarının üniversitede okuyan çocuklarına

42

46

49

43

45

46

62

76

81

82

89

113

105

98

94

İhtiyaç halinde olan Bakanlık memurlarının Üniversite hazırlık kursuna devam eden çocuklarına

5

6

2

8

15

20

19

23

10

18

13

14

14

20

15

Lise giriş sınavlarına hazırlık yardımı

3

4

13

50

33

13

11

13

15

11

7

14

----

7

15

Özel durum

 

1.    Özel durum öğrencileri

13

20

13

21

20

27

37

35

41

39

40

13

8

17

24

2.   Vefat

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

Depremzede öğrencileri  (Adapazarı+Bingöl)

13

9

4

4

3

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Haydi çocuklar okula kampanyası

 

1.  Van-Muradiye Yavuz Selim İÖO ve Cok Programlı Lisesi’nde kız öğrencilere

21

26

30

30

30

25

16

13

6

4

2

2

2

2

---

2. Ağrı-Tutak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda okuyan

 

 

10

10

10

10

15

15

10

10

10

----

----

----

---

Hakkari - Merkez

 

 

 

 

 

 

 

 

10

9

2

-----

-----

----

---

Şehit Çocukları (Musul+Somali+Afganistan+Sur+Ankara)

7

8

8

9

9

9

9

9

9

10

9

11

10

9

10

23 Ocak 2006 Trafik kazasında vefat eden bakanlık görevlilerin çocuklarına

 

7

7

8

7

6

5

4

4

3

3

1

----

----

----

Gazi Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

1

Batı Trakyalı Öğrencilere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

----

TOPLAM

115

137

147

193

183

167

184

197

197

196

180

175

151

168

168

15 ilave eğ.kat.

20 ilave eğ.kat.

5 ilave eğ.kat.